PRESENTACIÓ


PROTIRENGINYERS som una enginyeria amb més de 15 anys d’experiència desenvolupant serveis integrals d’enginyeria pel sector industrial, terciari, públic i residencial.

El nostre objectiu és la realització de Projectes en l’àmbit de l’enginyeria que permetin transformar les idees dels nostres clients en realitat.

La nostra filosofia és posar les necessitats del client com a nucli del nostre funcionament. Des de la presa de requeriments fins el seguiment del projecte implantat, oferint solucions d’enginyeria i arquitectura integrals i globals, procurant l’alternativa que millor s’adapti en costos i terminis a les necessitats del client.

A PROTIRENGINYERS donem importància al sentit pràctic de les solucions dissenyades i que s’implementin amb uns costos reduïts. La nostra polivalència i experiència, ens permet abordar amb garanties qualsevol mena d’encàrrec, des de projectes d’enginyeria i obra civil fins a la legalització de tot tipus d’instal·lacions, passant per direccions d’obra i assessorament en projectes empresarials.

Els nostres pilars es fonamenten en la capacitat de treballar amb creativitat i inventiva, aplicant els coneixements tecnològics necessaris per tal de dur a terme projectes de qualitat de forma àgil i ràpida.

PROTIRENGINYERS estem especialitzats en dur de principi a fi la realització de projectes, des del plantejament inicial fins a la certificació final. Per a això, realitzem gestions i tràmits amb els organismes oficials i les entitats de control autoritzades, efectuem assessorament tècnic al client i executem la direcció facultativa i de seguretat.


>> EL NOSTRE COMPROMÍS ÉS LA SATISFACCIÓ DEL CLIENT<<