Avís legal

El web de PROTIR ENGINYERS té com a finalitat facilitar el coneixement dels serveis que presta al públic en general. PROTIR ENGINYERS es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, modificacions de la informació continguda al seu web.

PROTIR ENGINYERS no es responsabilitza de les conseqüències, danys o perjudicis que es deriven de l'accés al seu web, l'ús que es faci de la informació que conté o de l'accés a altres matèries a Internet que es faci a través dels seus enllaços.

PROTIR ENGINYERS no es responsabilitza de la informació ni de les dades que apareixen en aquestes planes enllaçades.

Confidencialitat de les dades PROTIR ENGINYERS es compromet a mantenir la confidencialitat de les dades dels nostres clients, usuaris i visitants ia complir amb tots els requisits legals en vigor.

D'acord amb el que estableix la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, PROTIR ENGINYERS es compromet al compliment de l'obligació de secret de les dades de caràcter personal, del seu deure de guardar i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia.

En conseqüència: Les dades recollides mitjançant formularis, correus electrònics o altres vies seran destinats, única i exclusivament, als fins indicats en el formulari que l'usuari empleni. No cedirem a tercers ni vendrem o compartirem les dades dels usuaris. No contactarem amb cap usuari llevat que sigui estrictament necessari per al servei requerit. Vostè té dret a obtenir la informació d'aquestes dades, rectificació, cancel.lació i oposició que li assisteixen, enviant-nos un correu electrònic.